IZLOŽBA KARIKATURA

u našem Pastoralnom centru bl. Alojzija Stepinca pogledajmo postavljenu izložbu karikatura vjerske tematike poštovanog Srećka Puntarića – Felixa.