KATOLIČKI KALENDARI ZA 2021.

Na vaše učestale upite u župnom uredu nabavili smo jednolisne i dvanaestolisne kalendare za nadolazeću 2021. godinu.