POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

u utorak pobožnost križnog puta u 17,30 sati, a na Veliki petak umjesto križnog puta ulicama našeg Grada, križni put je u 14,30 sati na župnoj Kalvariji. Isti namjeravamo završiti u čas kada je Isus izdahnuo na križu.