ZAHVALA

Velike svetkovine iziskuju i dosta priprema. Stoga želim zahvaliti svima koji su trudom učinili Uskrs radosnijim: svećenicima vlč. Leonu i vlč. Krešimiru; ministrantima, našim zborovima i čitačima; Cvjećarnici Camellia nova na uređenju Božjeg Groba, te vrijednim suradnicima u župi. Na kraju zahvaljujem VAM, dragi župljani, na dostojanstvenom i pobožnom sudjelovanju u obredima. Hvala i na svakom donesenom daru po kojem je vidljiva vaša briga za naše svakidašnje potrebe u župnoj kući.