Bratovština sv. Josipa za pomoć umirućima

Odgovorna osoba: vlč. Krunoslav Karas

Bratovština je djelovala prije mnogo godina u našoj župi, a onda se jedno duže vrijeme bila ugasila, sve do 19. ožujka 2008. godine, kada je, na poticaj župnika Ivana Varoščića, ponovo pokrenuta.
Osnovana je po uzoru na takvu bratovštinu u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu. Ova zajednica vjernika moli svetog Josipa za sretnu smrt. Tekst molitve koju članovi zajednice imaju obvezu svakodnevno moliti, najbolje govori koja je karizma bratovštine:

Sveti Josipe, djevičanski oče Isusa Krista
i pravi zaručniče Blažene Djevice Marije,
moli za nas i za sve koji će danas (noćas) umrijeti.