Odlazak vlč. Leona na godišnji odmor

15. srpnja vlč. Leon ima posljednju sv. misu u našoj župi kao župni vikar. Nakon dvije godine putuje na godišnji odmor u svoj Benin. Kada se vrati u našu Nadbiskupiju preuzet će službu župnika u Kuševcu. Na svemu što je učinio i onome po čemu nas je mijenjao recimo mu veliko HVALA!