Župne obavijesti

ŽUPNE OBAVIJESTI
Od 22. kolovoza do 29. kolovoza 2021.

Sveci, vrijeme misnih slavlja i tjedne misne nakane
NEDJELJA 22. kolovoza 21 nedjelja kroz godinu BDM Kraljica
8,30 sati + Eva i Ivan Filipović
10,30 sati Za župljane
18,30 sati + Milka Grgić

PONEDJELJAK 23. kolovoza sv. Ruža Limska, dj
Nema mise

UTORAK 24. kolovoza sv. Bartol, ap.
18,30 sati + iz ob. Balen i Mišković

SRIJEDA 25. kolovoza Sv. Ljudevit
18,30 sati + Terezija i Ivan Živković

ČETVRTAK 26. kolovoza 1. DAN TRODNEVNICE
19 sati + Ivan Lešić (Baćo)

PETAK 27. kolovoza 2. DAN TRODNEVNICE Sv. Monika
19 sati + Ivan i Miroslav Galović

SUBOTA 28. kolovoza 3. DAN TRODNEVNICE Sv. Augustin
19 sati Na nakanu ob. Grebenar

NEDJELJA 29. kolovoza CRKVENI GOD Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
7 sati + Ivo i Ana Mandić
8,30 sati + Ivo Tomašević
10,30 sati Za župljane
18,30 sati + Nikola Marković

Do kraja kolovoza ISPOVJEDANJA za vrijeme nedjeljnih svetih misa neće biti.
Ispovijed je u danima kroz tjedan prije sv. mise. U župnoj crkvi kada vidite upaljeno svjetlo iza glavnog oltara pristupite kroz sredinu crkve.
Prolazeći pokraj župne crkve zaustavi se u kratkoj osobnoj molitvi.

Krštenje
Ovog vikenda u našoj župi po vjeri roditelja kršteni su:
Leina Jurić, kći Michaela i Antonije r. Frketić;
Ana Ostrihon, kći Tihomira i Antonije r. Piljić;
Šimun Pejić, sin Josipa i Anite r. Bikić.
Obiteljima čestitamo, s molitvom za vjerodostojno svjedočenje životne vjere!

Ženidbeni navještaj
U petak 27. kolovoza u našoj župnoj crkvi sakramentalno će se vjenčati:
Ivan Forjan (sin Josipa i Melite r. Horvatek, rođen 1990.) i Ines Goda (kći Dražena i Sanje r. Mrkonić, rođena 1991.).
Moleći za mladence Božji blagoslov, iskreno čestitamo!

Ukop
Moleći milosrđe Uskrslog Krista, na Gradskom groblju, sahranjeni su:
u utorak 17. kolovoza Mato Jagić (1949.) i Ana Dramić (1939.).
Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Podjela paketa potrebitima
danas i kroz protekli tjedan, pripremajući se u obiteljima za slavlje crkvenog goda Mučeništva sv. Ivana Krstitelje, niste zaboravili obilje radosti podijeliti i s našim potrebitima. SVIMA veliko HVALA!
Ako smo zaboravili, odvaži se i učinimo to ovih dana.
Podjela paketa je u utorak prijepodne i poslijepodne.

Hodočašće u Međugorje
susret hodočasnika u Međugorje je danas, u nedjelju 22. kolovoza 2021. poslije večernje sv. mise. Ako bi još netko želio ići (ima par mjesta), neka dođe na susret.

Susret mladih volontera za Ljetni oratorij
pozivam sve mlade (srednja škola i stariji) na susret volontera koji će biti u ponedjeljak 23. kolovoza poslije večernje svete mise (oko 19 sati).

Ljetni oratorij - PRIJAVA
USPJELI SMO - ipak ćemo uoči našeg crkvenog goda (srijeda, četvrtak i petak od 25. do 27. kolovoza), imati ORATORIJ! Zbog kratkoće vremena pažljivo pročitajmo upute i što prije se prijavimo. Oratorij vode Salezijanci i animatori Salezijanske mladeži, te domaći animatori. Program uključuje igre, radionice, plesove te, naravno, molitveno-duhovni sadržaj.
Svaki dan program traje od 8,30 do 11,30 sati prijepodne i od 16,30 do 18,30 sati poslijepodne. Prvi dan, u srijedu, ide se na bazene u Bizovačke toplice (polazak je u 8,30 sati), a u četvrtak i petak program je u župnom dvorištu. U prijavi roditelj daje posebno suglasnost za odlazak na bazene, a posebno za sudjelovanje u ostale dane u župnom dvorišta. Kod prijave dijete, ako ide na kupanje potrebno je dati akontaciju od 50 HRK.
Susret Roditelja djece koja sudjeluju u Oratoriju bit će u petak, 27, kolovoza u
20 sati. Susret će prema prilikama biti u pastoralnom centru ili vani.
Prijave za Oratorij su isključivo putem prijavnica (osobito za kupanje). Uzmite ih na našem stoliću za tisak. Popunjenu Prijavnicu treba donijeti što prije, a najkasnije do 24. kolovoza.
lijepa praksa je bila da odrasli svaki dan počaste djecu i animatore slatkim ili slanim pecivom. Javimo se da napravimo raspored po danima.

Ministrantski susret
Susret ministranata bit će u utorak 24. kolovoza poslije večernje sv. mise.

Vlč. Matija Aušić - novi Župni vikar
od srijede 25. kolovoza naš novi župni vikar je vlč. Matija Aušić. Rođen je 1993. u Slavonskom Brodu. Dolazi iz Župe sv. Dominika Savija u Sl. Brodu. Osnovnu i srednju školu (stolar) završio je u Slavonskom Brodu. Svećeničku formaciju proveo je u Kolegiju Družbe Isusove na Jordanovcu (Zagreb). Diplomirao je u lipnju 2019. te je iste godine zaređen za đakona, a na Petrovo 2020. za svećenika. Mladomisničko geslo mu je: Sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu (Kol 3,17).

Trodnevna priprava i svetkovina Mučeništva sv. Ivana Krstitelja
od 26. do 28. kolovoza prigodnom trodnevnicom duhovno ćemo se pripremiti za naš crkveni god. Predvodit će ju osječki Isusovci: u četvrtak p. Sebastian Šujević, a u petak i subotu p. Ike Mandurić. Kako je u zagrebačkom potresu teško oštećena bazilika Srca Isusova, Potaknut će na da možemo ostaviti prilog za njenu obnovu.
Na svetkovinu Mučeništva sv. Ivana Krstitelja - naš Crkveni god sv. mise su u: 7; 8,30; 10,30 i 18,30 sati. Sva misna slavlja su na vanjskom oltarnom prostoru. Pritom ne zaboravimo na zavjetni hod oko oltara Ivanova mučeništva u našoj župnoj crkvi. Svečanu misu u 10,30 predvodit će profesor mons. Ivica Pažin, ravnatelj nacionalnog katehetskog ureda pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. To misno slavlje prenosit će Radio Županja.
ISPOVIJED: Mi domaći, nastojimo trodnevnicu iskoristiti za sakrament pomirenja, kako bi na sam dan naši hodočasnici i gosti imali istu prigodu;
Svih tih dana s. Pashala iz Bošnjaka ponudit će razne pobožne predmete;
U ove dane trodnevnice i na crkveni god mogućnost je upisa nevezanih (bez datuma) zahvalnih i zavjetnih misa sv. I. Krstitelju.

Kolači za Crkveni god
Ukoliko još netko ima nakanu o kirvaju darivati svećenike kolačima ili slanim pecivom, molim da još sutra (23. kolovoza) javi u župni ured.

pomoć za obitelj Perić
Ovih dana je obitelji Perić, za obnovu njihove kuće, uručen VAŠ dar od 12.420 HRK. Svima Vama koji ste se svojim darom spomenuli njihove potrebe prenosim njihovu skromnu i iskrenu zahvalnost. Upravo zbog dobrote ljudi obnova njihovog doma postupno napreduje. Veliko HVALA!

Župni Caritas
Zauzetošću volontera, naš Župni Caritas redovitim dežurstvom utorkom: prijepodne od 9 do 12 sati i poslijepodne od 14 do 17 sati, otvara vrata kako za potrebite tako i za hranu koju darivate.
Nakon što podjele pakete, zbog odlaska volontera na zasluženo ljetovanje, župni Caritas neće imati dežurstva do 14 rujna.
Božja dobrota treba tvoje srce i ruke – dođi i pridruži nam se

Tečaj priprave za brak
Zaručnici koji namjeravaju sklopiti Crkvenu ženidbu do kraja veljače 2022. godine ili kasnije, obavezni su pohoditi Tečaj priprave za brak. Tečaj počinje 15. rujna s početkom u 19,30 sati, a održava se srijedom, četvrtkom i petkom kroz dva tjedna. Zaručnici prvi dan trebaju doći ranije radi upisa i preuzimanja potvrde o pohađanju. Predavanja će biti u velikoj dvorani Pastoralnog centra bl. Alojzija Stepinca.

Natječaj za stipendije
Nadbiskupijska zaklade Dr. Nikola Dogan do 10. listopada otvara natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. Sve potrebne informacije i dokumentaciju koju treba ispuniti, potražite na web stranici Nadbiskupijskog Caritasa (http://caritas.djos.hr/?p=3718) ili skeniranjem QR-kod

Glas koncila
Na našem stoliću za tisak nalazi se prošlonedjeljni dvobroj Glasa koncila – ako nisi uzeo uzmi i upoznaj se s novostima iz života Crkve, te kroz mnoga svjedočenja vjere pronađi poticaj za osobnim duhovnim rastom.

Najava događanja
rujan – nakana molitelja žive krunice: Da svi koji pristupaju svetom sakramentu ženidbe budu otvoreni Kristovoj ljubavi;
3. rujna sv. Grgur Veliki, p. i Prvi petak u rujnu;
4. rujna Prva subota - Dan molitve za svećenička i redovnička zvanja;
5. rujna sv. Majka Terezija iz Kalkute;

Radno vrijeme župnog ureda
Kod prijave sakramenata ili ako vam je potreban neki dokument, prije dolaska u župni ured najavite dolazak (kontakte vidi u podnožju), kako bi vas traženo čekalo u uredu. Za kraće dolaske nije potrebna prethodna najava.
Redovito dežurstvo u župnom uredu je od ponedjeljka do petka:
– prijepodne: od 9 do 12 sati – poslijepodne: od 17 do 18 sati

Svaku vašu molitvu i dar stavljamo pod moćni zagovor Blažene Djevice Marije, svetog Josipa i našeg nebeskog zaštitnika svetog Ivana Krstitelja.
Moleći za zajednički rast u vjeri, vaši pastiri izriču vam veliko HVALA!
vlč. Matija Aušić, župni vikar
vlč. Robert Jugović, župnik